description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
description

مریم برادران/ داور بخش مستندنگاری

مریم برادران، نویسنده و مستند نگارِ متولد سال ۱۳۵۵ را به رغم نگارش آثار ارزشمندی چون: حنانه، زمانی برای آسودن و اینک شوکران، دوره درهای بسته، فاطمه ناهیدی، نیمه پنهان اما اغلب اهالی ادبیات به کتاب«ر» می‌شناسند. کتابی که توانست در نهمین دوره‌ی جایزه ادبی جلال آل احمد جایزه‌ی بخش مستندنگاری را به خود اختصاص …  

مریم برادران، نویسنده و مستند نگارِ متولد سال ۱۳۵۵ را به رغم نگارش آثار ارزشمندی چون: حنانه، زمانی برای آسودن و اینک شوکران، دوره درهای بسته، فاطمه ناهیدی، نیمه پنهان اما اغلب اهالی ادبیات به کتاب«ر» می‌شناسند. کتابی که توانست در نهمین دوره‌ی جایزه ادبی جلال آل احمد جایزه‌ی بخش مستندنگاری را به خود اختصاص دهد. آثار مریم برادران در حوزه‌ی مستندنگاری به باور بسیاری از صاحب‌نظران، از استحکام و پویایی قابل قبولی برخوردار بوده است به گونه‌ای که توانسته نظر اعضای هیات علمی این دوره از جایزه را برای قرار دادن نام وی در فهرست داوران این بخش به خود جلب کند.