description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
description

محمد کشاورز/ داور بخش داستان کوتاه

محمد کشاورز مجموعه‌داستان «روباه شنی» را در سال ۱۳۹۴ نوشت که در دوره ی نهم جایزه جلال برگزیده‌ی بخش مجموعه داستان شد. وی برای نگارش داستان «شهود» از کتاب «پایکوبی» برنده‌ی جایزه‌ی ادبی گردون شد و دومین مجموعه‌ داستان او «بلبل حلبی» جایزه‌ی ادبی اصفهان، جایزه‌ی فرهنگ پارس و جایزه‌ی منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی را …  

محمد کشاورز مجموعه‌داستان «روباه شنی» را در سال ۱۳۹۴ نوشت که در دوره ی نهم جایزه جلال برگزیده‌ی بخش مجموعه داستان شد. وی برای نگارش داستان «شهود» از کتاب «پایکوبی» برنده‌ی جایزه‌ی ادبی گردون شد و دومین مجموعه‌ داستان او «بلبل حلبی» جایزه‌ی ادبی اصفهان، جایزه‌ی فرهنگ پارس و جایزه‌ی منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی را در بخش داستان کوتاه از آن خود کرد.