description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
2019-12-15
description
بروجردی در دوازدهمین جشنواره ادبی جلال آل احمد:

جلال آل احمد معنویت شرقی را چاره سردرگمی‌های روزگار می‌دانست

تجربه شخصیتی و پختگی وبلوغ فکری آل احمد او را به سمتی سوق داد که در عرصه اندیشه سردرگمی‌های رایج روزگار خود را در دو مقوله «مذهب» و «معنویت شرقی» جست وجو کند. دکتر اشرف بروجردی در آیین دوازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد که ظهر شنبه ۲۳ آذرماه در تالار قلم کتابخانه ملی …  

تجربه شخصیتی و پختگی وبلوغ فکری آل احمد او را به سمتی سوق داد که در عرصه اندیشه سردرگمی‌های رایج روزگار خود را در دو مقوله «مذهب» و «معنویت شرقی» جست وجو کند.
دکتر اشرف بروجردی در آیین دوازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد که ظهر شنبه ۲۳ آذرماه در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد اظهار داشت: تکریم دانشمندان و علما که گنجینه و سرمایه هر ملتی هستند و ادای احترام وپاسداشت یاد و آرا وافکار آنان، سنت بسیار حسنه قابل ستایشی است که در میان تمامی ملت ها و دولت هایی که طلایه دار تحقق آمال و آرزوهای اصیل انسانی و هویت های فرهنگی هستند، از جایگاه بسیار متعالی در نزد آنان برخورداراست.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: آنچه مرزهای جغرافیا، فرهنگ، هویت، آداب و رسوم ومحدوده های زمان ومکان را همواره در طی تاریخ درنوردیده است بی هرگفت وبحثی، در پیوندی بااصالت همین «مفاخر» ست.

وی افزود: زنده یاد جلال آل احمد یکی از آشفته حالان و بی قرارانِ گام برداشته در راه پرپیچ وخم فکرواندیشه بود. او روح نا آرام جامعه روزگارخود درعرصه فرهنگ، ادبیات،اجتماع و سیاست بود.

بروجردی تصریح کرد: آل احمد، در نخستین قدم‌های راه سپردن در وادی «شدن‌ها» به هرکجا که ذهن پرسشگر او میل می کرد سرک‌ها کشید‌. نحله‌ها و اندیشه های گوناگون را آزمود، با بسیاری چه موافق طبع وچه مخالف طبع نشست وبرخاست.

وی افزود: باتمام وجود خود طعم سیاست وسیاستگری را چشید. در مسیر«خلاف آمدها» و«خوشامدهای» پروسوسه وپرجذبه زمانه خود چندصباحی قدم زد.خلاف تربیت سنتی و بومی خود اندیشید و سخن گفت.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: آل احمد درزندگی همواره درپی یافتن جایگاه مستحکم وقابل اعتنا واتکا برای اندیشیدن واظهارنظربود و تجربه های بسیاری در آثار خود به یادگار گذاشت.

بروجردی اضافه کرد: او از رنجی که مردم روزگارش می بردند، از سرگذشت کندوها، از مدیرمدرسه از تات نشینان بلوک زهرا و از دُریتیم فارس و نیز از اورازان سخن گفت.

وی با بیان اینکه جلال آل احمد در عرصه های مختلفی چون داستان، سفرنامه، تک نگاری، جستارنویسی، خاطره گویی و ترجمه مشتاقانه گام برداشت، افزود: او استعدادهای خود را در آن زمینه ها آزمود و بارور و ماندگار کرد.

وی ادامه داد: به هرچه در اطرافش می گذشت منتقدانه نگریست و به قلم و بیان آورد. از کلان ترین موضوعات اجتماعی وفرهنگی و سیاسی و ادبی گرفته تا جزئی ترین و مگوترین حرف وحدیث ها و اسرار زندگی خصوصی خود را، درعین شجاعت و گاه صراحتی که بسیاری برنمی تابیدند، در نامه ها و آثارخود به قلم آورد. ابایی نداشت و واهمه ای هم نکرد که دیگران درباره اش چه قضاوت کنند.

بروجردی اضافه کرد: وقتی نیمای بزرگ، شاعر معاصر درگذشت، آل احمد در سوگ او نوشت«پیرمرد چشم ما بود» این تعبیر بسیار استعاری آل احمد از نیما، امروز گویای حقیقتی است بسیار ملموس تر از وجود خود آل احمد در روزگار ما. امروز باید گفت آل احمد چشم و گوش ما بود.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: نسل های بسیاری، حکایت‌های تلخ و شیرین زندگی مردم رنجیده این دیاران را از چشم آل احمد دیده اند.

وی در همین رابطه افزود: او عمیقاً به مواجهه ذهنیت عنصر ایرانی با مظاهر فریبنده غرب توجه کرد تا جایی که در کتاب غرب‌زدگی از آن با عنوان وبازد‌گی یاد می کند و در نهایت می رسد به متن سَن زد‌گی و اینکه گندم پوسیده ظاهر سالمی دارد اما درونی تهی و پوسیده و جامعه غرب‌زده از محتوی تهی خواهد شد و شیفتگی و از خود بیخود شدن روشنفکران را دررویارویی باچنین پدیده پررنگ ولعابی مطمح نظرقرارداد.

بروجردی بیان داشت: آل احمد در سفرهای خود به بلاد غرب نیز کوشید تا با تیزبینی به زوایا وخفایای فرهنگی و اجتماعی جامعه غرب به‌خوبی توجه کند.

وی به دست آوردهای معنوی و فکری آل احمد اشاره کرد و افزود: بازگشت به اصالت هویت‌های اصیل فرهنگی،اعتقادی، دینی و تمسک جستن به معنویت شرقی وایرانی از جمله این دست آوردها است.

بروجردی تصریح کرد: او تمام منیت‌های فردی را از ساحت اندیشه وخود خواهی‌ها زدود و در نهایت «خسی شدن» در میقات‌ها را برای خود وبرای جامعه ایران به ارمغان آورد.

گفتنی است، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای جلب اقبال بیشتر مخاطبان آثار برگزیده گان این دوره از جایزه ادبی جلال آل احمد شرایط ویژه ای را لحاظ کرده است تا در این سازمان ضمن گفت و گوی بی واسطه نویسندگان با مخاطبان، امکان تبلیغ آثار برگزیده نیز فراهم شود.

دیدگاه خود را در مورد این متن برای ما بنویسید.

comment
account_circle
email