۱۳۹۰ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

مجید حمیدزاده

 

هیات علمی

اِعلام نشد

 

داوران

اِعلام نشد

 

برگزیده

داستان:

جاده جنگ(منصور انوری-سوره مهر)

نقد ادبی:

از اشارت‌های دریا(حمیدرضا توکلی-مروارید)

تاریخنگاری:

۱-نبرد سمیرم(کاوه بیات-خجسته)

۲-فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی دکن در دوره بهمنیان(محسن معصومی-علمی فرهنگی)

۳-علل و عوامل جابجایی کانون‌های تجاری در خلیج فارس(محمدباقر وثوقی-پژوهشکده تاریخ اسلام)

 

شایستهتقدیر

مستندنگاری:

تا خمینی‌شهر(موسسه ایمان جهادی)