۱۳۹۴ بنیاد شعر و ادبیات داستانی

 

دبیر اجرایی

مهدی قزلی

 

دبیر علمی

محمدعلی مهدوی‌راد

 

هیات علمی

۱-محمدعلی مهدوی‌راد

۲-محمدرضا زائری

۳-محمدرضا جوادی‌

۴-احمد دهقان

۵-مصطفی مستور

۶-عبدالعلی دستغیب

۷-مهدی حجوانی

۸-راضیه تجّار

۹-بلقیس سلیمانی

 

 

داوران

رمان:

۱-محمدرضا بایرامی

۲-عباس پژمان

۳-حسین فتاحی

داستان کوتاه:

۱-فیروز زنوزی جلالی

۲-داوود غفارزادگان

۳-محمدجواد‌جزینی

نقد ادبی:

۱-محمدرضا‌سنگری

۲-محمدسرور‌مولایی

۳-مریم حسینی

مستندنگاری:

۱-مسعود کوثری

۲-گلعلی بابایی

۳-کورش علیانی

 

برگزیده

رمان:

۱-پاییز فصل آخر سال است(نسیم مرعشی-چشمه)

۲-دختر لوتی(شهریار عباسی-مروارید)

مستندنگاری:

آب هرگز نمی‌میرد(حمید حسام-صریر)

 

شایستهتقدیر

داستان کوتاه:

۱-نگهبان تاریکی(مجید قیصری-افق)

۲-آیا بچه‌های خزانه رستگار می‌شوند؟(مهدی اسدزاده-پیدایش)

نقد ادبی:

۱-کلک خیال‌انگیز(ابوالفضل حری-نی)

۲-روایت‌شناسی کاربردی(علی عباسی-دانشگاه شهیدبهشتی)

مستندنگاری:

تو در قاهره خواهی مُرد(حمیدرضا صدر-چشمه)