۱۳۹۲ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

مجید حمیدزاده

 

هیات علمی

۱-احمد شاکری

۲-عباس سلیمی‌نمین

۳-منوچهر اکبری

۴-رسول جعفریان

۵-یحیی طالبیان

۶-عباسعلی وفایی

۷-پروین محمدی بدر

۸-راضیه تجّار

۹-محمدعلی کاظم‌بیگی

 

 

داوران

اِعلام نشد

 

برگزیده

ندارد

 

شایستهتقدیر

داستان:

بدون برگزیده و شایسته تقدیر

مستندنگاری:

نبرد طریق‌القدس(امیر رزاق زاده-مرکز اسناد انقلاب اسلامی)

نقد ادبی:

سبک‌شناسی(محمود فتوحی-سخن)

تاریخنگاری:

۱-اجتماعیون عامیون(سهراب یزدانی-نی)

۲-انتفاضه شعبانیه(ضیاءالدین تبرائیان-مرکز اسناد انقلاب اسلامی)