۱۳۸۹ خانه‌ی کتاب

 

دبیر اجرایی

علی شجاعی صائین

 

دبیر علمی

مجید حمیدزاده

 

هیات علمی

۱-محمدرضا سرشار

۲-عباس سلیمی‌نمین

۳-مجتبی رحماندوست

۴-رسول جعفریان

۵-یحیی طالبیان

۶-عباسعلی وفایی

۷-امیرحسین فردی

۸-راضیه تجّار

۹-محمدعلی کاظم‌بیگی

 

داوران

اِعلام نشد

 

برگزیده

ندارد

 

شایستهتقدیر

داستان:

۱-نامیرا(صادق کرمیار-نیستان)

۲-تالار پذیرایی پایتخت(محمدعلی گودینی-سوره مهر)

نقد ادبی:

۱-از معنا تا صورت(مهدی محبّتی-سخن)

۲-تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی(مهدی زرقانی-سخن)

تاریخنگاری و مستندنگاری:

بدون برگزیده و شایسته تقدیر