بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان نهادی فرهنگی‌ست که در سال ۱۳۸۷ موجودیتِ آن از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شد. فعالیت مستمر و جدی این بنیاد در سال ۱۳۹۰ به عنوان بازوی اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه گسترده و تاثیرگذار ادبیات آغاز و در سال ۱۳۹۳ حوزه شعر نیز به آن اضافه شد. این بنیاد می‌کوشد با حمایت از تشکل‌ها و برنامه‌ریزی برای نزدیکی بین آن‌ها، حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان آثار ادبی، در ترویج فرهنگ اصیل اسلامی–ایرانی بر اساس اهداف فرهنگی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.

همزمان با اضافه شدن حوزه شعر به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزاری هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد، برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی و برگزاری جشنواره شعر فجر نیز به این بنیاد فرهنگی واگذار شد.