نشانی دبیرخانه: تهران، بلوار کریمخان، خیابان سنایی، کوچهٔ پنجم (اعرابی)، پلاک۶، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، طبقهٔ دوم
کد پستی: ۱۵۸۵۶۳۴۹۷۱

تلفن دبیرخانه: 88300824
دورنگار: داخلی 103