مصوب پانصد و نود و سومین جلسه مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شرح:
براساس مصوبه جایزه ادبی جلال آل‌احمد (مصوب جلسه ۵۶۵ مورخ ۲۱/۴/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) آیین‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد به شرح زیر تصویب می‌شود:

 

ماده ۱ ـ هدف:
هدف از اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد «ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی» از رهگذر بزرگداشت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسته، بدیع و پیشرو است.
تبصره : تنظیم ضوابط و ارائه مشوق‌های مربوط به جایزه مزبور باید در راستای تولید فکر ادبی ـ هنری اسلام‌گرا و تقویت روحیه انتقادی ـ علمی نسبت به ترجمه‌های موجود ادبی و هنری باشد.

 

ماده ۲ـ تعاریف:
آثاری که در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و کتب مستندنگاری و تاریخ نگاری خواهد بود.

 

ماده ۳ـ ارکان:
براساس ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ارکان اجرایی این طرح عبارتند از: هیأت امناء، هیأت علمی، دبیرخانه

 

ماده ۴ـ هیأت امناء:
هیأت امنای ستاد اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد عبارتند از: اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر .
تبصره: ریاست هیأت امناء با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

ماده ۵ـ وظایف هیأت امناء:
۱. ترسیم و تعیین خط مشی و سیاستهای کلی طرح جایزه ادبی جلال آل‌احمد
۲. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای هیأت علمی طرح
۳. تعیین اعضای هیأت علمی طرح که مشتکل از دو کمیته اصلی داستان و مستندنگاری و
تاریخ‌نگاری خواهد بود.
۴. تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار که توسط هیأت
علمی طرح، تدوین و تنظیم شده است.

 

ماده ۶ـ هیأت علمی:
هیأت علمی متشکل از نه نفر از نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه‌ داستان، نقد ادبی،
مستندنگاری و تاریخ نگاری است که توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
انتخاب و برای تأیید به هیأت امناء معرفی می‌شوند.
تبصره: دبیر هیأت علمی، دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

ماده ۷ـ وظایف هیأت علمی:
۱ـ۷ـ تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار و ارسال آن برای تصویب به هیأت امناء.
۲ـ۷ـ تعیین و نصب هیأت سه نفره داوری در هر یک از حوزه‌‌های داستان، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری مرکب از متخصصین، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.
۳ـ۷ـ بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی آثار رسیده به دبیرخانه. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس برای داوری نهایی به هیأت داوران ارجاع می‌گردد.
تبصره: هرگونه اختلاف نظر میان اعضای هیأت علمی با رأی حداقل ۳ نفر از اعضاء تعیین تکلیف می‌شود.
۴ـ۷ـ تصمیم گیری در مورد جوایز ویژه و بخش‌های جانبی

 

ماده ۸ـ زمان و مکان برگزاری مراسم:
مراسم اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد هر سال مقارن با ایام تولد این نویسنده توانا و صاحب سبک برگزار می‌شود.

 

ماده ۹ـ تشکیل دبیرخانه:
بمنظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و … دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره: انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیأت امناء خواهد بود.

 

ماده ۱۰ـ وظایف دبیرخانه:
۱ـ۱۵ـ تهیه و درج آگهی فراخوان کتاب در رسانه‌های جمعی
۲ـ۱۵ـ دریافت آثار ارسالی و طبقه بندی آن زیر نظر هیأت علمی
۳ـ۱۵ـ ارسال دعوت نامه برای برگزاری جلسات
۴ـ۱۵ـ انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن
۵ـ۱۵ـ تهیه لوح و جوایز با نظر هیأت علمی
۶ـ۱۵ـ انجام امور مالی مربوط به مراسم

 

ماده ۱۱ـ مجری آیین‌نامه:
مجری این آیین‌نامه براساس مصوبه جلسه ۹۴ شورای هنر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۲ـ ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد بعلاوه ۱۱۰ سکه بهار آزادی خواهد بود.

ماده ۱۳ـ هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت تبصره‌ای در بودجه سالانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور می‌گردد.

ماده ۱۴ـ این آیین‌نامه در ۱۴ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۵۹۳ مورخ ۲۳/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید